Zaliczyli egzaminy – otrzymali certyfikaty!

We wtorek 6 listopada o godz. 17.00, w zagórskim hotelu „Nad Osławą” odbyło  się podsumowanie 6 – miesięcznego kursu języka angielskiego zorganizowanego przez zagorski samorząd w ramach projektu „Akademia Demokracji i Rozwoju” realizowanego wspólnie ze szwajcarska gminą Villars-sur-Glâne.

Jednym z najważniejszych działań  projektu realizowanego dzięki  dotacji w kwocie blisko  324 000 zł otrzymanej przez zagórski samorząd w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego był właśnie 6-miesięczny, intensywny kurs języka angielskiego.  Wzięła w nim udział 50 – osobowa  grupa lokalnych liderów społecznych  wśród, których znaleźli się m.in.: radni, członkowie rad osiedlowych, pracownicy Urzędu Gminy Zagórz oraz działacze lokalnych  stowarzyszeń zrzeszeni m.in. w Młodzieżowej Radzie Gminy Zagórz.

Po wytężonej nauce i zdanych egzaminach przyszedł czas na oficjalne podsumowanie, które oprócz: zdecydowanej większości kursantów, lektorów, przedstawicieli szkoły języków  Edukacja Plus s.c. z Lublina (firma obsługująca kurs) zaszczycili swą także Jan Różycki – przewodniczący rady Miejskiej w Zagórzu oraz Ernest Nowak – burmistrz Zagórza. Ostatni z wymienionych samorządowców wystąpił w podwójnej roli gospodarza gminy i aktywnego uczestnika zajęć. Wszyscy beneficjenci kursu otrzymali na jego zakończenie pamiątkowe i praktyczne gadżety w postaci kubków oraz pendrive’ów (pamięci USB) opatrzonych w logo Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego.

Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości był symboliczny poczęstunek podczas, którego można było usłyszeć  swobodne konwersacje w języku angielskim. Nie obyło się bez pamiątkowych fotografii. Tutaj  prawdziwą gwiazdą wieczoru okazał się Mariusz Hodyr – native speaker, który swym nietuzinkowym podejściem do nauki języka angielskiego oraz ogromną serdecznością zaskarbił sobie powszechną sympatię i uznanie wśród kursantów.

Język angielski  jako uniwersalny kod w kontaktach międzynarodowych – jest powszechnie używany również w Szwajcarii. Praktycznym testem poziomu nabytych kompetencji językowych  będą spotkania ze szwajcarskimi partnerami  podczas wizyt studyjnych zaplanowanych w ramach „Akademii Demokracji i Rozwoju”. Delegacja polska będzie gościć w Villars-sur-Glâne w pierwszym kwartale 2013. Natomiast Szwajcarzy odwiedzą Zagórz w drugim kwartale przyszłego roku.