Z wizytą u szwajcarskich partnerów

W dniach 29-30 stycznia 2013 r.  delegacja z Gminy Zagórz odwiedziła partnerską gminę Villars-sur-Glâne w Szwajcarii. Wizyta była kolejnym etapem projektu „AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU – kształtowanie lokalnego aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych w oparciu o doświadczenia samorządowe Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne (Szwajcaria)”.

W składzie zagórskiej delegacji znaleźli się: burmistrz Zagórza Ernest Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu Marek Marcinik, sekretarz Miasta i Gminy Zagórz  Łukasz Woźniczak, prezes Zakładu Usług Technicznych w Zagórzu Marian Hniłka oraz  Agata Kurkowska – koordynator projektu. Uczestnikiem specjalnym wizyty była Alicja Wosik – wicewojewoda podkarpacki, która jeszcze jako wiceburmistrz Zagórz,  zainicjowała współpracę partnerską gmin Zagórz i Villars-sur-Glâne.

Przedstawiciele 9-osobowej Rady Wykonawczej Villars-sur-Glâne z burmistrz Eriką Schnyder na czele niezwykle ciepło i życzliwie przyjęli polskich gości. Opiekę nad grupą podczas całej wizyty sprawował z dużym zaangażowaniem sekretarz Gminy Villars-sur-Glâne Emmanuel Roulin. Gospodarze zapoznali uczestników wizyty ze sposobem funkcjonowania szwajcarskiej gminy oraz wyjaśnili pokrótce zasady funkcjonowania administracji publicznej w Szwajcarii. Szczególne miejsce poświęcono zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego. Delegacja Gminy Zagórz miała okazję przyjrzeć się z bliska gminnemu systemowi zbiórki odpadów, odwiedzając jeden z punktów odbioru i segregacji śmieci.

Celem wizyty było zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami szwajcarskimi na przykładzie wdrażanego w Villars-sur-Glâne projektu ekologii przemysłowej. Projekt dotyczy stworzenia koncepcji lepszego funkcjonowania Parku Technologicznego Moncor w oparciu o rozwiązania ekologiczne. Celem wypracowywanych rozwiązań jest większa efektywność ekonomiczna w połączeniu z wysokim standardem życia mieszkańców i pracowników strefy, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska. W projekt zaangażowane są wszystkie firmy działające w strefie.
Są one objęte wspólnym systemem grzewczym w oparciu o energię pochodzącą z wybudowanej na terenie gminy spalarni śmieci. Wytworzona energia kierowana jest również do sąsiadujących ze strefą mieszkań. Projekt obejmuje również działania planistyczne służące zwiększeniu atrakcyjności terenów gminnych.

Idea dobrego zarządzania środowiskiem naturalnym w obrębie strefy przemysłowej jest dla Gminy Zagórz niezwykle interesująca ze względu na istniejącą na jej terenie specjalną strefę ekonomiczną. W jej obrębie funkcjonują duże firmy przemysłowe oraz powstają nowe, co pociąga za sobą konieczność poszukiwania rozwiązań służących ochronie środowiska. Zapoznanie się z dobrymi praktykami partnerskiej gminy w Szwajcarii stanowi dla Gminy Zagórz inspirację w tego typu działaniach i może być pomocne w wypracowaniu własnych metod efektywnego, a zarazem ekologicznego korzystania ze środowiska.

Projekt „Akademia Demokracji i Rozwoju” jest dofinansowany ze środków Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Kolejnym etapem działań projektowych będzie organizacja wizyty studyjnej w Villars-sur-Glâne, w której pod koniec maja br. wezmą udział m.in.: samorządowcy, młodzież szkolna oraz liderzy organizacji społecznych z terenu Gminy Zagórz. Podczas pobytu w Szwajcarii zostanie zaprezentowany film promocyjny o Gminie Zagórz realizowany obecnie w ramach projektu. Akcentem wieńczącym działalność „Akademii Demokracji i Rozwoju” będzie rewizyta Szwajcarów w Gminie Zagórz zaplanowana na początek października bieżącego roku.