Projekt pn. „AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU – kształtowanie lokalnego
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności
w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych w oparciu
o doświadczenia samorządowe Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne
(Szwajcaria)” realizowany jest w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Więcej informacji o Programie:

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wartość dofinansowania: 101,401.26 CHF