Szwajcarski Grant dla Gminy Zagórz

Blisko 324 000 zł dotacji otrzyma zagórski samorząd na realizację projektu w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego. Partnerem zagórzan jest szwajcarska gmina Villars-sur-Glâne.

Najważniejszym elementem 20 – miesięcznego projektu będą wizyty studyjne zagórzan w Szwajcarii i Szwajcarów w Zagórzu. W polskiej delegacji znajdą się m.in. członkowie Młodzieżowej Rady Gminy oraz liderzy lokalnych stowarzyszeń. Działania te będą poprzedzone m.in.: 102 – godzinnym kursem języka angielskiego o specyfice samorządowej, warsztatami dziennikarskimi połączonymi ze szkoleniem z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania samorządów lokalnych.


Ponadto w ramach projektu przewidziano: edycję i wydruk 6 wydań kwartalnika samorządowego Gminy Zagórz z wkładką poświęconą aktualnościom z życia partnerskiej gminy Villars-sur-Glâne, uruchomienie polsko – szwajcarskiego portalu internetowego oraz produkcję dwujęzycznych filmów promocyjnych.
Istotą Funduszu Partnerskiego jest promocja i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji na poziomie regionalnym i lokalnym. W tym kontekście nie dziwi fakt, iż dla burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka – gorącego zwolennika budowania społeczeństwa obywatelskiego udział gminy Zagórz w polsko – szwajcarskim programie grantowym był bardzo pożądany.

W konkursowe szranki oprócz Zagórza stanęło tylko 10 instytucji z całej Polski. O szwajcarskie pieniądze ubiegały się m.in. samorządy Krakowa i Lublina. Mała ilość potencjalnych beneficjentów wynikała z trudności w znalezieniu szwajcarskich partnerów chętnych do współpracy z Polakami. Partner zagórzan – leżąca przy granicy z Francją gmina Villars-sur-Glâne znalazła się dosłownie w ostatniej chwili dzięki ogromnej determinacji i romanistycznemu wykształceniu wiceburmistrz Zagórza Alicji Wosik.

Późny termin pozyskania szwajcarskiego partnera spowodował, że zespół urzędników przygotowujących zwycięski wniosek (Alicja Wosik, Jerzy Zuba oraz Sabina Fura) musiał działać niezwykle intensywnie kończąc swą pracę dosłownie za pięć dwunasta przed upływem terminu naboru. W opinii inicjatora projektu, burmistrza Ernesta Nowaka zdobyta dotacja była warta tak mocnego zaangażowania gdyż skorzystają z niej uczniowie i lokalni liderzy społeczni z gminy Zagórz chcący działać dla jej rozwoju .