Szwajcarscy partnerzy odwiedzili Gminę Zagórz

W dniach 29 września – 3 października br. samorządowcy i młodzież z Villars-sur-Glâne odbyli wizytę studyjną w Gminy Zagórz będącą finałowym akcentem projektu pn. „AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU” który uzyskał ponad 320 000 zł dofinansowania z Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego.

W składzie 16 – osobowej delegacji oprócz burmistrz Eriki Schnyder, sekretarza gminy Emmanuela Roulin , przewodniczącej Rady Generalnej Villars-sur-Glâne Francine Defferrard, pięcioosobowej grupy młodzieży znaleźli się urzędnicy i funkcjonariusze odpowiedzialni za: oświatę, gospodarkę komunalną, służbę zdrowia, sport i kulturę oraz ochronę przeciwpożarową.

Oficjalne powitanie delegacji szwajcarskiej odbyło się rankiem 30 września w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu. Następnie burmistrz Zagórza Ernest Nowak zainaugurował panelową konferencję z udziałem samorządowców szczebla gminnego, powiatowego oraz liderów lokalnych Gminy Zagórz dotyczącą rozwiązywania problemów komunalnych, tworzenia budżetu gminy, gospodarki odpadami oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zwieńczeniem konferencji wypełnionej niezwykle interesującymi prezentacjami była sesja Rady Miejskiej w Zagórzu z udziałem: Martina Micheleta – przedstawiciela Ambasady Szwajcarii w Polsce, Alicji Wosik – wicewojewody podkarpackiego, Sebastiana Niżnika – starosty sanockiego. Obrady zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami okazały praktycznym rozwinięciem zagadnień omawianych podczas konferencji panelowej w odniesieniu do realiów funkcjonowania samorządów Gminy Zagórz i Villars-sur-Glâne. W programie wizyty nie mogło zabraknąć czasu na zwiedzanie najcenniejszych zabytków Gminy Zagórz. Szwajcarscy goście odwiedzili ruiny Klasztoru Karmelitów, Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia, zespół skoczni narciarskich „Zakucie” oraz cerkiew w Morochowie. Wizytacje wymienionych obiektów stały się okazją do wymiany polskich i szwajcarskich doświadczeń w zakresie zarządzania kulturą i sportem oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Niezwykle interesujący przebieg miała wizyta szwajcarskiej młodzieży w zagórskim Gimnazjum. Młodzi Szwajcarzy pod opieką nauczycieli Ewy Bryły – Czech i Jerzego Hryszko zwiedzili szkołę, poznali strukturę szkolnictwa w Polsce, a także uczestniczyli w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli języków obcych Andrzeja Chrobaka i Grzegorza Dorosza. Podczas szkolnego apelu licznie zgromadzeni gimnazjaliści obejrzeli prezentację na temat Szwajcarii. Ponadto rozstrzygnięto dwa konkursy. Pierwszy na temat wiedzy o Szwajcarii. Drugi na logo lub symbol budzący najtrafniejsze skojarzenia z tym krajem. Część rozrywkową apelu wypełniły popisy gimnastyków klubu Spartanie z Zahutynia pod wodzą trenera Mirosława Kaźmierczaka. Muzyczną oprawę uroczystości zapewniła Klaudia Solon (śpiew) oraz Anna Paryżak (flet). Końcowym akcentem polsko – szwajcarskiego spotkania młodzieży był występ szkolnego zespołu tanecznego. Obfitujący w liczne wrażenia dzień zakończyło spotkanie szwajcarskiej delegacji ze strażakami ochotnikami z terenu Gminy Zagórz, które zorganizowano w poraskim Domu Strażaka. Ukoronowaniem wizytacji jednostki OSP Poraż stała się biesiada regionalna, przygotowana przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Opisywane tu działania oprócz promocji regionalnej kuchni i kultury były przyczynkiem do wymiany polskich i szwajcarskich doświadczeń w zakresie współpracy samorządów lokalnych z tzw. trzecim sektorem w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Problematyka tworzenia i zarządzania systemami ochrony ludności była motywem przewodnim wizyt, które w drugim dniu swojego pobytu w Polsce Szwajcarzy złożyli w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KPPSP) oraz Placówce Straży Granicznej (PSG) w Sanoku. Dzięki gościnności i otwartości ppłk Andrzeja Siwca – komendanta PSG w Sanoku oraz bryg. Krzysztofa Dżugana – komendanta powiatowego PSP w Sanoku szwajcarscy goście mogli zaznajomić się z realiami funkcjonowania służb, które na co dzień intensywnie współpracują z zagórskim samorządem na polu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Pobyt w Sanoku oczywiście nie mógł się obyć bez zwiedzenia takich, sztandarowych, sanockich atrakcji turystycznych jak: Muzeum Historyczne z galerią prac Zdzisława Beksińskiego oraz wystawą ikon oraz Muzeum Budownictwa Ludowego. Wizyty w obu placówkach muzealniczych zaplanowano nieprzypadkowo jako pretekst do wymiany polskich i szwajcarskich doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz funkcjonowania i poszanowania praw mniejszości narodowych. Po doznaniach artystycznych i duchowych uczestnicy sanockiego dnia wizyty studyjnej znów powrócili do problematyki bezpieczeństwa ludności. Dzięki zaangażowaniu prezesa Bieszczadzkiej Grupy GOPR Andrzeja Czecha przedstawiciele społeczności Villars-sur-Glâne w godzinach popołudniowych 1 października odwiedzili bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku oraz sanocką siedzibę GOPR-owców. Na koniec, kolejnego pracowitego dnia z realiami funkcjonowania Szpitala Specjalistycznym w Sanoku szwajcarskich gości zaznajamiał dyrektor tej placówki Adam Siembab.

Trzeci – ostatni dzień wizyty studyjnej szwajcarskich partnerów w Gminie Zagórz poświęcono problematyce rozwoju turystyki oraz promocji produktu lokalnego z wykorzystaniem potencjału rękodzielników i producentów ekologicznej żywności. Asumpt do wymiany doświadczeń na tym polu tematycznym dał rekonesans głównych turystycznych atrakcji regionu Bieszczadów. Przedstawiciele społeczności Villars-sur-Glâne byli pod dużym wrażeniem spaceru po wnętrzach solińskiej zapory. Z dużym zainteresowaniem zwiedzali leski kirkut i synagogę. W baśniowy świat swojej inspirowanej etosem Bieszczadów twórczości porwał Szwajcarów w swojej hoczewskiej galerii znany nie tylko na Podkarpaciu artysta rzeźbiarz – Zdzisław Pękalski.

Podsumowanie wątku turystyczno – regionalnego, jak również przebiegu całej wizyty studyjnej nastąpiło u Grzegorza Sowy, który będąc sołtysem wsi Kalnica od wielu lat prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli owiec. W trakcie pożegnalnej kolacji liderzy samorządów uczestniczących w projekcie dokonali podsumowania kilkunastomiesięcznego okresu współpracy. – Rozpoczynając projekt z Gminą Zagórz mieliśmy wiele obaw, traktując go jako formalność. W miarę wzajemnego poznawania się zaczęliśmy dostrzegać wasz duży potencjał, kwalifikacje, otwartość i nastawienie na dynamiczny rozwój. Dziękując wam za wspaniałe przyjęcie naszej delegacji chcę zadeklarować wolę dalszej współpracy. Zyskaliśmy w was solidnych partnerów i przyjaciół – podkreślała burmistrz Villars-sur-Glâne Erika Schnyder. Co ciekawe w podobnym duchu wypowiadał się przedstawiciel szwajcarskiej ambasady Martin Michelet określając opisywany tu polsko – szwajcarski projekt mianem wzorcowego. – Dzięki współpracy ze Szwajcarami zebraliśmy niezwykle cenne doświadczenia skutecznie promując przy tym Gminę Zagórz i Ziemię Sanocką. Po rozmowach z Panią burmistrz i Panem ambasadorem mam przekonanie a w zasadzie pewność, iż nasza współpraca będzie kontynuowana – podsumowuje burmistrz Zagórza Ernest Nowak.

[nggallery id=4]