Miasto i Gmina Zagórz

       
W dolinie rzeki Osława, na pograniczu Beskidu Niskiego i Zachodnich Bieszczadów rozpościera się miasto Zagórz – stolica ponad 13 – tysięcznej gminy o barwnej historii i bogatym potencjale rozwojowym. To właśnie w Zagórzu nazywanym często Gościnną Bramą Bieszczadów  krzyżują się szlaki komunikacyjne  wiodące na Ukrainę i Słowację. To właśnie spod dworca kolejowego w Zagórzu wyruszał na swe bieszczadzkie wędrówki ks. Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II, o czym przypomina obelisk znajdujący się obok stacji kolejowej w Zagórzu.

            O bogactwie kulturowym gminy świadczą liczne zabytki architektury sakralnej na czele z górującymi nad Zagórzem monumentalnymi, XVIII – wiecznymi ruinami Klasztoru O.O. Karmelitów Bosych. Jego losy odzwierciedlają burzliwe dzieje schyłku I Rzeczpospolitej. W 2000 roku obiekt został przejęty przez gminę Zagórz, której władze czynią starania celem trwałego zabezpieczenia tego niezwykłego nie tylko w skali Podkarpacia zabytku. Innym ważnym zabytkiem jest zagórski kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, wybudowany w II połowie XVIII w., w którym znajduje się słynący łaskami obraz Zwiastowania NMP. Godnym uwagi zabytkowym obiektem sakralnym jest również znajdująca się w Morochowie cerkiew prawosławna pw. Spotkania Pańskiego z 1837 r. Cennymi elementami materialnej spuścizny historycznej po minionych pokoleniach są zagórskie nekropolie z interesującymi kaplicami grobowymi (jak np. kaplica Gubrynowiczów na starym cmentarzu w Zagórzu, pochodząca z XIX w.), zbiorowe mogiły żołnierskie czy obelisk upamiętniający miejsce straceń ludności żydowskiej w Zasławiu.

            Charakterystycznym elementem zagórskiego krajobrazu jest kompleks skoczni narciarskich „Zakucie”. Znajdujące się tam obiekty, jako jedyne na Podkarpaciu wyposażone są w maty igelitowe umożliwiające licznym naśladowcom Adama Małysza całoroczny trening.

            Znajdująca się w Zasławiu – przemysłowej dzielnicy Zagórza, Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO – PARK MIELEC” daje potencjalnym inwestorom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych zasadach.

            Pasjonatów wędkarstwa z pewnością zadowolą miejscowe łowiska  obfitujące w wiele gatunków ryb takich, jak: pstrąg, lipień, brzana i głowacica. Coraz liczniejsi sympatycy ostatniej z wymienionych ryb od 2011 roku w pierwszej dekadzie czerwca spotykają się w Zagórzu na prestiżowych zawodach wędkarskich o „Bieszczadzki Puchar Głowatki”.
Znajdujące się na terenie Gminy Zagórz siedliska wielu gatunków zwierząt łownych takich, jak: dziki, sarny, jelenie, zające, stwarzają dogodne warunki do rozwoju turystyki łowieckiej. W tym kontekście nie dziwi rosnąca z roku na rok popularność „Rykowiska Galicyjskiego” –  dorocznego święta braci łowieckiej.

            O specyfice zagórskiej gminy stanowi także jej wielokulturowość, której przejawem jest m.in. coroczne Święto Kultury nad Osławą w Mokrem. Nowoczesnym centrum dialogu międzykulturowego staje się Ośrodek Jeździecki „Dolina Koni” w Łukowem, którego właściciele przy wsparciu finansowym z funduszy UE zrealizowali innowacyjne na skalę ogólnopolską przedsięwzięcie pt. “Zasoby historyczne i ekumeniczne kozaczczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem – Chutor kozacki w Dolinie Koni”.

Gmina Zagórz to przestrzeń z rozmaitych względów wyjątkowa. Niektóre spośród jej licznych osobliwości bezwzględnie zasługują na miano turystycznych perełek Podkarpacia. W trakcie Waszych wędrówek po regionie warto je odwiedzić. A zatem do zobaczenia w Zagórzu i okolicach!