Ogłoszenie o naborze

 

GMINA ZAGÓRZ

ogłasza nabór uczestników (50 osób) do odbycia warsztatów szkoleniowych w ramach projektu: „AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU – kształtowanie lokalnego aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych w oparciu o doświadczenia samorządowe Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glane (Szwajcaria)”.

 

Tematyka zajęć

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do poszerzenia swej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu lokalnego poprzez uczestnictwo w:

a)      Tworzeniu wirtualnego budżetu gminy,

b)      Symulacyjnym rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów społecznych z uwzględnieniem szwajcarskich doświadczeń w zakresie partycypacji społeczeństwa w procesach decyzyjnych

c)       Zajęciach z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej

Warsztaty poprowadzą renomowani trenerzy i praktycy współpracujący z firmą RES Management S.C.

Miejsce i harmonogram zajęć:

Kompleks rekreacyjno wypoczynkowy „Natura Park”, Stężnica 46, 38-606 Baligród WWW.naturapark.eu

Piątek 23 listopada (po południu) – wprowadzenie do zajęć oraz wykład z tematyki opisanej w pkt c) dla wszystkich uczestników szkolenia

Sobota 24 listopada – zajęcia w grupach na temat zagadnień opisanych w pkt a i b.

Niedziela 25 listopada – kontynuacja i podsumowanie zajęć. Powrót do Zagórza po obiedzie.

Warunki uczestnictwa

Szkolenie adresowane jest do dorosłych (ukończone 18 lat) liderów lokalnych (radni, sołtysi, przewodniczący osiedli, działacze stowarzyszeń, klubów sportowych itp.) oraz pracowników administracji samorządowej z terenu Miasta i Gminy Zagórz. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia dojazd i powrót autokarem (Zagórz – Stężnica – Zagórz).

Zgłoszeń na specjalnym formularzu można dokonywać do dnia 9.11.2012 osobiście u koordynatora projektu Jerzego Zuby (Urząd Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, pokój nr 7), lub drogą mailową na adres jzuba@zagorz.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer 505 168 353. Rekrutacja kandydatów na podstawie kryterium aktywności na rzecz lokalnego środowiska dokona komisja konkursowa wyznaczona przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.

 

Jerzy Zuba – koordynator projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej