Biuletyn samorządowy „Nad Osławą” trafił do czytelników!

Dzięki wsparciu licznych wolontariuszy, wśród których znaleźli się m.in.: radni, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych, do większości gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Zagórz powinien już dotrzeć drugi numer Biuletynu Samorządowego Gminy Zagórz „Nad Osławą”. Wydawanie czasopisma, którego debiut miał miejsce w grudniu 2011 roku wznowiono w ramach projektu „AKADEMIA DEMOKRACJI i ROZWOJU”.

 

Jak się okazuje fakt ten to nie jedyne novum dotyczące gazety o czym można się dowiedzieć czytając słowo wstępne redaktora naczelnego czasopisma Jerzego Zuby:

Szanowni Czytelnicy!

            Po kilkumiesięcznej przerwie oddajemy w Wasze ręce drugi numer Biuletynu Samorządowego Gminy Zagórz „Nad Osławą”. Jest to wydanie szczególne już z uwagi na to, iż koszty opublikowania zarówno niniejszego, jak i pięciu kolejnych numerów pisma są finansowane w ramach projektu „AKADEMIA DEMOKRACJI i ROZWOJU”, który uzyskał ponad 320 000 zł dofinansowania z Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego. Fakt ten będzie miał odzwierciedlenie w stałej rubryce „Z życia projektu”, który realizowany jest wspólnie ze szwajcarską gminą Villars-sur-Glâne.

            Aby „Nad Osławą” wzorem wielu wydawnictw samorządowych nie stało się „laurką”, którą funduje sobie władza zaprosiliśmy na łamy naszego pisma Redaktor Dorotę Mękarską. Dziennikarka Gazety Codziennej „Nowiny”, w specjalnie przygotowanym dla Państwa wywiadzie postawiła w krzyżowym ogniu pytań Burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka rozliczając go drobiazgowo z realizacji obietnic zawartych w jego programie wyborczym.

            Mamy nadzieję, iż za sprawą nowej kolumny „Sprawy Młodych ” redagowanej przy współpracy Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz coś ciekawego dla siebie znajdą w naszej gazecie również młodzi mieszkańcy naszej gminy.

            Wszystkim Czytelnikom niezależnie od wieku, wykształcenia i światopoglądu życzymy interesującej lektury.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 

Jerzy Zuba – Redaktor Naczelny

Po elektroniczną wersję gazety w formacie PDF >kliknij tu<. Kolejny, świąteczno – noworoczny numer „Nad Osławą” ukaże się pod koniec grudnia br.